Kategori: Genel Edebiyat Bilgileri

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi 10 Bilim Dalı ile Karşılaştımalı Analiz

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi İşlediği konular bakımından sınırları en geniş sanat dallarından biri de edebiyattır. Çünkü edebiyatta hayata dair her şey yer bulabilmektedir. Bu itibarla edebiyat tüm bilim dalları ile ilişki içindedir. Bu yazımızda edebiyatın ilişkili olduğu bilim dallarından birkaç örnek...

Otobiyografi Nedir, Özellikleri Nelerdir, Önemli Yazarları Kimlerdir?

Otobiyografi türü hakkında bilinmesi gereken önemli açıklamalar Bir kişinin kendi yaşamını sadece özel hayatı ile sınırlı tutarak anlattığı yazı türüne otobiyografi denir. Otobiyografide kişi kendi yaşamını merkeze alarak geçmişini anlatırken o dönemin toplumsal yapısına yer vermez. Bu yönüyle anı (hatıra) türünün...

Edebi Forum Soru Cevap Tekniğine Dayanan Anlatım Türüdür

Edebiyatta forum nedir, ne zaman uygulanır, ilkeleri nelerdir? Forum panellerden sonra veya bağımsız olarak uygulanabilen bir sözlü anlatım türüdür. Forum, soru-cevap tekniğine dayanır ve üzerinde konuşulan konunun aydınlatılmasını sağlar. Eski site devletlerinde toplumsal meseleleri görüşmek üzere toplanılan alanlara forum deniyordu. Bugün...

10 Soruda Münazara Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Münazara üzerine detaylı açıklamalar Münazara etkili bir sözlü anlatım biçimidir. Daha çok okullarda öğrencilerin tartışma becerilerini geliştirmek amacıyla yapılsa da geçmişi binlerce yıl öncesine kadar uzanır. Münazara belli kurallara bağlı yapılan bir tartışmadır. Zaten münazarayı değerli kılan şey de “kurallara uyarak...

Sohbet (Söyleşi) Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Sohbet türünün belirleyici özellikleri ve temsilcileri Bir yazarın okuyucusu ile konuşuyormuş gibi kaleme aldığı yazılara sohbet (söyleşi) denir. Üslup ve içerik bakımından son derece özgür bir tür olan sohbetlerde konu sınırlaması yoktur. Yazar dilediği her konuda fikirlerini okurlarla paylaşabilir. Sohbet türü...

Edebi Sanatlar 25 Farklı Söz Sanatı Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Edebi sanatlar üzerine önemli açıklamalar ve örnek cümleler Edebi metinlerde kelimeler sözlük anlamları dışında kullanılır. Sanatçı anlatımı daha etkili kılmak için çeşitli söz sanatlarına başvurur. Edebi sanat adı verilen bu kullanım tarzı sanatsal metinlerin en belirleyici özelliklerinden biridir. Söz sanatları ya...

Dikkat, röportaj türünün anlamı bildiğiniz gibi değil!

Röportaj türü hakkında en doğru bilgiler Röportaj genellikle mülakat ile karıştırılmaktadır ve iki kişi arasındaki soru-cevap şeklinde yapılan görüşme anlamında düşünülmektedir. Ancak röportaj bambaşka bir türdür ve karşılıklı görüşme ile alakası yoktur. Gazetecilerin bir kurumu, bir yeri ziyaret ederek orada gördüklerini...

Günlük (Günce) Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Günlük türünün özellikleri ve bu türde eser veren sanatçılar Bir kişinin başından geçenleri günü gününe yazarak ve tarih belirterek aktardığı yazılara günlük (günce) adı verilir. Günlükler; gezi yazısı, anı, roman gibi türlerin içinde bulunabilir. Günlüklerde tarih yazının başında sağ köşede belirtilir....