Kategori: Genel Edebiyat Bilgileri

Sohbet (Söyleşi) Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Sohbet türünün belirleyici özellikleri ve temsilcileri Bir yazarın okuyucusu ile konuşuyormuş gibi kaleme aldığı yazılara sohbet (söyleşi) denir. Üslup ve içerik bakımından son derece özgür bir tür olan sohbetlerde konu sınırlaması yoktur. Yazar dilediği her konuda fikirlerini okurlarla paylaşabilir. Sohbet türü...

Edebi Sanatlar 25 Farklı Söz Sanatı Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Edebi sanatlar üzerine önemli açıklamalar ve örnek cümleler Edebi metinlerde kelimeler sözlük anlamları dışında kullanılır. Sanatçı anlatımı daha etkili kılmak için çeşitli söz sanatlarına başvurur. Edebi sanat adı verilen bu kullanım tarzı sanatsal metinlerin en belirleyici özelliklerinden biridir. Söz sanatları ya...

Dikkat, röportaj türünün anlamı bildiğiniz gibi değil!

Röportaj türü hakkında en doğru bilgiler Röportaj genellikle mülakat ile karıştırılmaktadır ve iki kişi arasındaki soru-cevap şeklinde yapılan görüşme anlamında düşünülmektedir. Ancak röportaj bambaşka bir türdür ve karşılıklı görüşme ile alakası yoktur. Gazetecilerin bir kurumu, bir yeri ziyaret ederek orada gördüklerini...

Günlük (Günce) Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Günlük türünün özellikleri ve bu türde eser veren sanatçılar Bir kişinin başından geçenleri günü gününe yazarak ve tarih belirterek aktardığı yazılara günlük (günce) adı verilir. Günlükler; gezi yazısı, anı, roman gibi türlerin içinde bulunabilir. Günlüklerde tarih yazının başında sağ köşede belirtilir....

Sempozyum (Bilgi Şöleni) Hakkında Önemli Açıklamalar

Sempozyum anlatım biçiminin tüm özellikleri Genellikle akademik bir konunun, uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır. Sempozyumun genel özellikleri şöyle sıralanabilir: Bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alır. Sempozyumlar, panel ve...

Hatıra (Anı) Türü Üzerine Önemli Açıklamalar

Hatıra (Anı) Türünün En Önemli Özellikleri Edebiyat ve sanat yaşamında önemli eserler yazmış, devlet yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş ya da önemli olaylara tanıklık etmiş kişilerin düşüncelerini, yaşadıklarını, gördüklerini edebî kaygıyı ön planda tutarak ele aldığı yazılara hatıra (anı) denir.  Anı türünün...

Panel En Önemli Sözlü Anlatım Türlerinden biridir

Panel hakkında ayrıntılı bilgiler Toplumsal bir konunun bir karara varılmaktan çok çeşitli yönlerden aydınlatılması için dinleyiciler önünde uzmanlar tarafından resmiyetten uzak, bir sohbet havası içinde tartışılmasıdır. Paneli bir başkan yönetir. Panel başkanının görevleri Başkan ortada durur ve katılımcılar bir masa etrafında...

Açık Oturum Önemli Bir Sözlü Anlatım Biçimdir

Açık oturum hakkında bilinmesi gerekenler Açık oturum, kamuoyunu yakından ilgilendiren güncel bir konunun, değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından bir başkan yönetimde ve dinleyiciler önünde tartışılmasıdır. Açık oturumlarda 3-5 kişi, seçilen konu ile ilgili araştırma ve incelemelerini yaparak fikir alışverişinde bulunur. Açık...