Kategori: Edebi Akımlar

Romantizm (Coşumculuk) Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

Romantizm akımı duygulara dayanan edebi anlayıştır Romantizm kavramı köken olarak “romance” kelimesinden gelmektedir. Romance Roma İmparatorluğu’ndaki halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya...

Klasisizm (Kuralcılık) Akımının Tüm Özellikleri

Klasisizm akımı hakkında önemli açıklamalar On yedinci yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir akımdır. Klasik kelimesi köken itibariyle “seçme” anlamındaki Latince “classicus”tan gelmektedir. Klasisizm, öncelikle hümanist felsefe, rönesans ve reform hareketlerinin yaşandığı sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve felsefi ortamda filizlenmiştir. Klasisizm çok...

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Empresyonizm akımının dil ve biçim özellikleri 1880 -1910 yıllarında Fransa’da gelişmiş, dış dünya ile ilgili gözlemleri sanatçının iç dünyasında oluşturduğu değişik ruhsal durumlara göre yansıtılması görüşüne dayandırılmış, resim, edebiyat, şiir, tiyatro ve müzikte de etkili olmuştur. Empresyonizm, tamamıyla sanatkarın görme duyusu ile...