Kategori: Edebi Akımlar

Fütürizm (Gelecekçilik) Edebi Akımı Hakkında 7 Önemli Bilgi

Fütürizm akımı hakkında bilinmesi gereken her şey Fütürizm akımı edebiyat tarihinde oldukça güçlü etkileri olan bir sanat anlayışıdır ve Türk edebiyatını da derinden etkilemiştir. Bu yazımızda 7 soruda bu edebi akım hakkında bilgiler vererek okurlarımızı aydınlatmaya çalışacağız. İşte Fütürizm akımı hakkında...

Parnasizm Akımının Ortaya Çıkışı, Temel İlkeleri ve Önemli Temsilcileri

Parnasizm realizmin şiirdeki hali hakkında önemli bilgiler Romantik şiire tepki olarak Fransa’da doğmuştur. Biçim mükemmelliğine önem veren bu şiir akımı tarihin görkemli dönemlerinin şiir yoluyla aktarılmasını savunur. Tasvirlerde gerçekçi olmaya çalışan bu sanat akımı ölçü ve kafiyenin şiirin özü olduğunu iddia...

Sürrealizm akımının ilkeleri, sanat anlayışı ve temsilcileri

Sürrealizm (gerçeküstücülük) edebi akımı hakkında bilinmesi gereken her şey Bilinçaltı ilkelerinin edebiyat ortamında kullanılması ile ortaya çıkan bir edebi akımdır. Psikolojinin verilerinden faydalanarak edebiyata yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen bu akım aynı zamanda sinema ve resim sanatlarında da derin etkiler yaratmıştır. Sürrealizm...

Romantizm (Coşumculuk) Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

Romantizm akımı duygulara dayanan edebi anlayıştır Romantizm kavramı köken olarak “romance” kelimesinden gelmektedir. Romance Roma İmparatorluğu’ndaki halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya...

Klasisizm (Kuralcılık) Akımının Tüm Özellikleri

Klasisizm akımı hakkında önemli açıklamalar On yedinci yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir akımdır. Klasik kelimesi köken itibariyle “seçme” anlamındaki Latince “classicus”tan gelmektedir. Klasisizm, öncelikle hümanist felsefe, rönesans ve reform hareketlerinin yaşandığı sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve felsefi ortamda filizlenmiştir. Klasisizm çok...

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Empresyonizm akımının dil ve biçim özellikleri 1880 -1910 yıllarında Fransa’da gelişmiş, dış dünya ile ilgili gözlemleri sanatçının iç dünyasında oluşturduğu değişik ruhsal durumlara göre yansıtılması görüşüne dayandırılmış, resim, edebiyat, şiir, tiyatro ve müzikte de etkili olmuştur. Empresyonizm, tamamıyla sanatkarın görme duyusu ile...