Kategori: Divan Edebiyatı

Ali Şir Nevai (Çağatay Türk Edebiyatının En Büyük Şairi) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Ali Şir Nevai’nin yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri üzerine ayrıntılı bilgiler Ali Şir Nevai, Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairidir. Çağatayca günümüz Özbekçenin 14. ve 15. yüzyıllardaki adıdır. Ali Şir Nevai sadece Orta Asya Türk edebiyatının temsilcisi olarak kalmamış Osmanlı şairleri...

Gülşehri Mantıkut Tayr Kitabının Yazarı

Gülşehri yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri On dördüncü yüzyılın başlarında Kırşehir’de yaşamış, mutasavvıf şairdir. Ahiliğin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Mutasavvıf bir kişiliğe sahiptir. Nazım tekniğine olan hakimliği, dili ve aruz veznini iyi kullanması onu çağının öncülerinden yapmıştır. Ahilik teşkilatına mensup sanatçı,...

Ahmedi ya da İskendername yazarı olarak meşhur olan şair

Ahmedi’nin yaşamı ve sanat anlayışı hakkında önemli bilgiler Asıl adı Taceddin İbrahim’dir. Eğitim amacıyla Anadolu ve Mısır’da bulunmuştur. Kütahya, Bursa ve Amasya’da yaşamış, divan kâtipliği yapmıştır. Ahmedi, dönemindeki şairleri büyük ölçüde etkilemiştir. Hayatının çoğunu Bursa’da saray çevresinde rahat bir hayat sürerek...

Şeyhi ya da Harname yazarı kimdir?

Şeyhi’nin yaşamı ve eserleri hakkında önemli bilgiler Şeyhi Anadolu’da divan edebiyatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlayan ilk büyük şair kabul edilir. Özellikle Harname adlı eseri günümüzde bile ders kitaplarında öğrencilere örnek olarak sunulmaktadır. 15.yüzyılın tanınmış büyük şairlerinden olan Şeyhi’nin asıl adı Yusul Sinanüddin’dir. Asıl mesleği...