Kategori: Divan Edebiyatı

Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki’nin Ölümsüz Eseri

Atabetül Hakayık ve Edip Ahmet Yükneki hakkında önemli bilgiler İslamiyet’e geçiş döneminin önemli eserlerinden biri olan Atabetül Hakayık kısa bir eser olmasına rağmen yüzyıllarca etkisini sürdürün bir klasik olmayı başarmıştır. Bu başarının altında yatan en büyük etkenler hiç kuşkusuz ki anlattığı...

Taşlıcalı Yahya Yeniçeri Ocağının Yetiştirdiği En Büyük Şair

Taşlıcalı Yahya kimdir, eserleri nelerdir? Taşlıcalı Yahya Osmanlının en görkemli döneminde yaşamış asker kökenli bir şairdir. Yeniçeri ocağında yetişen şair, askerle birlikte pek çok sefere katılmış ve saray içi kargaşalıklara yakından şahit olmuştur. Taşlıcalı Yahya yaşadığı dönemde eserleri tüm toplum tarafından...

Nefi Divan Edebiyatının En Büyük Hiciv Ustası

Nefi kimdir, sanat anlayışı nasıldır, eserleri nelerdir? Nefi Divan edebiyatında eleştirel tarzdaki şiirin en önemli temsilcisidir. Asıl adı Ömer’dir. Aslen Erzurumludur. Padişahlara ve ileri gelenlere yazdığı kasidelerle, ayrıca hicivleriyle tanınmıştır. IV. Murat tarafından korunmuş ise de Sadrazam Bayram Paşa’ya yazdığı hicivler...

Ali Şir Nevai (Çağatay Türk Edebiyatının En Büyük Şairi) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Ali Şir Nevai’nin yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri üzerine ayrıntılı bilgiler Ali Şir Nevai, Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairidir. Çağatayca günümüz Özbekçenin 14. ve 15. yüzyıllardaki adıdır. Ali Şir Nevai sadece Orta Asya Türk edebiyatının temsilcisi olarak kalmamış Osmanlı şairleri...

Gülşehri Mantıkut Tayr Kitabının Yazarı

Gülşehri yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri On dördüncü yüzyılın başlarında Kırşehir’de yaşamış, mutasavvıf şairdir. Ahiliğin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Mutasavvıf bir kişiliğe sahiptir. Nazım tekniğine olan hakimliği, dili ve aruz veznini iyi kullanması onu çağının öncülerinden yapmıştır. Ahilik teşkilatına mensup sanatçı,...