Kategori: Cumhuriyet Edebiyatı

Cahit Külebi Anadolu’yu Anlatmayı İlke Edinen Şair

Cahit Külebi’nin yaşamı, sanatçı kimliği ve eserleri Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. İlk şiirlerini “Nazmi Cahit” takma ismiyle yazar. 1940 – 1950 yılları arasında başlayan şiirimizdeki yenileşme hareketinde kendine özgü bir yer edinmiştir. Cahit Külebi, edebiyat öğretmeni olarak yurdun...

Yusuf Ziya Ortaç Beş Hececiler Akımının En Üretken Sanatçısı

Yusuf Ziya Ortaç kimdir, eserleri nelerdir? Yusuf Ziya Ortaç, Türk edebiyatında aruzun hakimiyetine son vererek hece ölçüsünü egemen kılan anlayış olan Beş Hececiler akımının önemli temsilcilerinden biridir. Şair kimliği ile öne çıkmasına rağmen öykü, roman, tiyatro, biyografi ve anı gibi edebiyatını...

Nurullah Ataç Öz Türkçe Anlayışının En Büyük Temsilcisidir!

Nurullah Ataç’ın hayatı, dil anlayışı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgiler Cumhuriyet döneminin en önemli yazarlarından biridir. Öz Türkçe anlayışının yerleşmesi için verdiği uğraşlar ve pek çok türü ilk defa kullanması bakımından Türk edebiyatının öncülerinden biri kabul edilir. Deneme, eleştiri ve günlük...

Memduh Şevket Esendal Durum Öyküsünün Önemli Temsilcisi

Memduh Şevket Esendal’ın yaşamı, öykücülük anlayışı ve eserleri Durum (kesit) öyküsünün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Memduh Şevket Esendal modern edebiyatımızın da kurucuları arasında yer alır. Edebiyat tekniği ve konu seçimi bakımından en başarılı Türk öykücülerinden olup kendi üslubunu...

Tarık Buğra Küçük Ağa Romanının Yazarı Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Tarık Buğra’nın yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Tarık Buğra Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en başarılı yazarlarından biri olup roman, öykü, deneme ve tiyatro gibi pek çok farklı türde eser vermiştir. Tarık Buğra modern edebiyat tekniklerini kullanmasına rağmen geleneksel edebiyattan beslenmeyi ihmal...

Adalet Ağaoğlu Modern Türk Edebiyatının Öncü Yazarı

Adalet Ağaoğlu’nun yaşamı, sanatı ve eserleri Adalet Ağaoğlu, gerek kullandığı edebiyat teknikleri gerekse de seçtiği konular bakımından Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olmuştur. Modern Türk edebiyatının gelişip kök salmasında büyük katkıları vardır. Her eserinde yeni edebi teknikler kullanan...

20 Maddede Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet dönemimin belirleyici özellikleri Milli edebiyat döneminde temelleri atılan ancak Kurtuluş Savaşından sonra sistemli biçimde ortaya çıkan edebi anlayıştır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı tüm edebiyat tarihi içinde en fazla yeniliğin yapıldığı dönemdir. Çünkü bu dönemde Türk toplumu ciddi sosyal ve siyasal...