Kategori: Anonim Halk Edebiyatı

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Dede Korkut Hikayeleri destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünleridir Dede Korkut Hikayeleri Türk edebiyatının en önemli eserlerindendir. Bu hikayeler gerek içerik gerekse de dil bakımından çok değerli bilgiler barındırmaktadır. Dede Korkut Hikayeleri için Türk edebiyatının mihenk taşlarından biri denirse abartılı bir ifade...

Anonim Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Hakkında En Detaylı Bilgiler

Anonim halk edebiyatının biçim ve içerik özellikleri hakkında her şey Söyleyeni belli olmayan, nesilden nesile sözlü olarak aktarılan edebî ürünlerin oluşturduğu edebiyattır. Bu eserler zamanla yayıldıkları bölgenin özelliklerine göre değişikliğe uğramıştır. Ağızdan ağıza dolaşırken bir kısmı unutulmuş, bir kısmı olduğu gibi...