Aylar: Nisan 2018

20 Maddede Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet dönemimin belirleyici özellikleri Milli edebiyat döneminde temelleri atılan ancak Kurtuluş Savaşından sonra sistemli biçimde ortaya çıkan edebi anlayıştır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı tüm edebiyat tarihi içinde en fazla yeniliğin yapıldığı dönemdir. Çünkü bu dönemde Türk toplumu ciddi sosyal ve siyasal...

Köy Seyirlik Oyunlarının 10 Özelliği ile En Yaygın Türleri

Köy seyirlik oyunlarının belirleyici özellikleri Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli kaynaklarından biridir. Kökeni Orta Asya şaman kültürüne kadar uzanır. Bu oyunlardaki pek çok motif eski Türk kültürüne dayanır. Köy çevresinde, uzun kış gecelerinde, yılın belli günlerindeki bazı törenlerde, düğünlerde, bayramlarda eğlenmek...

Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki’nin Ölümsüz Eseri

Atabetül Hakayık ve Edip Ahmet Yükneki hakkında önemli bilgiler İslamiyet’e geçiş döneminin önemli eserlerinden biri olan Atabetül Hakayık kısa bir eser olmasına rağmen yüzyıllarca etkisini sürdürün bir klasik olmayı başarmıştır. Bu başarının altında yatan en büyük etkenler hiç kuşkusuz ki anlattığı...

Ruşen Eşref Ünaydın Diyorlar ki ve Atatürk’ü Özleyiş Kitaplarının Yazarı

Ruşen Eşref Ünaydın ile ilgili merak edilen her şey Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk’ü en yakından tanıyan ve Milli Mücadele Dönemini en gerçekçi biçimde anlatan yazar olarak bilinmektedir. Ruşen Eşref Ünaydın yaşadığı döneme ayna tutan yazıları ile günümüzde de merakla okunan yazarlardan...

Edebi Forum Soru Cevap Tekniğine Dayanan Anlatım Türüdür

Edebiyatta forum nedir, ne zaman uygulanır, ilkeleri nelerdir? Forum panellerden sonra veya bağımsız olarak uygulanabilen bir sözlü anlatım türüdür. Forum, soru-cevap tekniğine dayanır ve üzerinde konuşulan konunun aydınlatılmasını sağlar. Eski site devletlerinde toplumsal meseleleri görüşmek üzere toplanılan alanlara forum deniyordu. Bugün...