Anlatım Bozukluğu Detaylı Açıklamalar ve Bol Örnekler

Anlatım bozukluğu yani dil yanlışları hakkında bilinmesi gereken her şey Dilin yanlış kullanılmasından kaynaklanan hatalara anlatım bozukluğu denir. Anlatım bozukluklarının bir kısmı anlamdan kaynaklanırken bir kısmı dil bilgisi yanlışlıklarına dayanır. Bu yazımızda anlatım bozukluğu konusunda şu konularda bilgi verilecektir: Anlamdan kaynaklanan...

Abdülhak Hamit Tarhan Şair-i Azam Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Abdülhak Hamit Tarhan’ın yaşamı, edebi kişiliği ve eserleri Abdülhak Hamit Tarhan, Tanzimat döneminde yaşayan ve Batı edebiyatı tarzında eserler vererek edebiyatımızda büyük değişimler yaşanmasını sağlayan önemli bir yazardır. İşlediği konular ve ifade teknikleri bakımından Türk edebiyatının sınırlarını genişletmiştir. Abdülhak Hamit Tarhan kendisinden...

Memduh Şevket Esendal Durum Öyküsünün Önemli Temsilcisi

Memduh Şevket Esendal’ın yaşamı, öykücülük anlayışı ve eserleri Durum (kesit) öyküsünün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Memduh Şevket Esendal modern edebiyatımızın da kurucuları arasında yer alır. Edebiyat tekniği ve konu seçimi bakımından en başarılı Türk öykücülerinden olup kendi üslubunu...

Zarf (Belirteç) Nedir, Görevleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?

Zarflar hakkında ayrıntılı bilgiler Eylem, eylemsi, sıfat ve görevce kendisine benzeyen sözcükleri durum, zaman, yer-yön, azlık-çokluk, soru gibi yönlerden etkileyen sözcüklerdir. Sıfatla zarf arasındaki temel fark, etkiledikleri sözcüklerin türlerinin farklı olmasıdır. Zarflar, çoğunlukla eylemi ve eylemsi türündeki sözcükleri etkiler. Örnek Güzel...

Tarık Buğra Küçük Ağa Romanının Yazarı Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Tarık Buğra’nın yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Tarık Buğra Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en başarılı yazarlarından biri olup roman, öykü, deneme ve tiyatro gibi pek çok farklı türde eser vermiştir. Tarık Buğra modern edebiyat tekniklerini kullanmasına rağmen geleneksel edebiyattan beslenmeyi ihmal...

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi 10 Bilim Dalı ile Karşılaştımalı Analiz

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi İşlediği konular bakımından sınırları en geniş sanat dallarından biri de edebiyattır. Çünkü edebiyatta hayata dair her şey yer bulabilmektedir. Bu itibarla edebiyat tüm bilim dalları ile ilişki içindedir. Bu yazımızda edebiyatın ilişkili olduğu bilim dallarından birkaç örnek...

Fütürizm (Gelecekçilik) Edebi Akımı Hakkında 7 Önemli Bilgi

Fütürizm akımı hakkında bilinmesi gereken her şey Fütürizm akımı edebiyat tarihinde oldukça güçlü etkileri olan bir sanat anlayışıdır ve Türk edebiyatını da derinden etkilemiştir. Bu yazımızda 7 soruda bu edebi akım hakkında bilgiler vererek okurlarımızı aydınlatmaya çalışacağız. İşte Fütürizm akımı hakkında...