Yusuf Ziya Ortaç Beş Hececiler Akımının En Üretken Sanatçısı

Yusuf Ziya Ortaç kimdir, eserleri nelerdir? Yusuf Ziya Ortaç, Türk edebiyatında aruzun hakimiyetine son vererek hece ölçüsünü egemen kılan anlayış olan Beş Hececiler akımının önemli temsilcilerinden biridir. Şair kimliği ile öne çıkmasına rağmen öykü, roman, tiyatro, biyografi ve anı gibi edebiyatını...

Biyografi Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Biyografi türünün özellikleri ve bu türde yazılmış önemli eserler Bilim, sanat, spor vb. alanlarda başarı göstermiş kişilerin yaşamlarının anlatıldığı yazılardır. Belgelere, kanıtlara, tanıklara başvurularak gerçekçi ve nesnel bir yaklaşımla yazılan yazılara biyografi denir. Biyografi yazarı, sergileyici bir yaklaşımla, anlattığı kişinin yaşamım...

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri (Sözlü ve Yazılı Edebiyat)

İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ve yazılı dönemleri hakkında ayrıntılı bilgiler İslamiyet öncesi Türk edebiyatı Türklerin ulusal edebiyatlarının temelini oluşturan dönem olup kendi içinde sözlü edebiyat dönemi ve yazılı edebiyat dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır: Sözlü Dönem İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü...

Zati hem ünlü bir şair hem de ünlü bir falcı

Zati’nin yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Zati, Divan edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Yazdığı eserlerle Divan edebiyatının zirveye çıkmasına öncülük etmiştir. Dönemin şairlerinin yetişmesinde de büyük katkıları bulunmaktadır. Zati’nin en az eserleri kadar yaşamı da ilgi çekmiştir. Çünkü şairliğinin yanı sıra...

Ata Atacanoğlu Türkmen Edebiyatının En Önemli Temsilcisidir

Ata Atacanoğlu’nun yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Çağdaş Türkmen edebiyatının en başarılı sanatçısı hiç şüphesiz ki Ata Atancanoğlu’dur. Ülkesi dışında en fazla tanınan ve eserleri en fazla yabanı dile çevrilen yazar da yine Ata Atacanoğlu olmuştur. Batıda daha çok Ata Atacanov...

Ziya Gökalp Türk Milliyetçiliğinin Fikir Babası ve İlk Türk Sosyoloğu

Ziya Gökalp’in yaşamı, fikirleri, sanat anlayışı ve eserleri Ziya Gökalp, Milli Edebiyat Döneminde yaşayan bir fikir ve sanat adamıdır. Sanat yaşamına şiir ile başlasa da onun asıl başarısı Türkçülük fikrinin bilimsel temellerini atmış olmasıdır. Zaten kendisine “Türkçülüğün babası” lakabı da bu...